Off Canvas

 

Endüstri 4.0

 

ODOR 4.0 İLE ENDÜSTRİ ÇÖZÜMLERİ!!!

 

ODOR 4.0, Gerçek zamanlı MES sitemi olup, üretim merkezleri ile ERP sistemi arasındaki tüm süreçleri yöneten sistemler bütünüdür. Modüler esnek yapısı sayesinde her türlü ihtiyacı karşılayabilir ve her türlü yapıya uyarlanabilir. Üretim şekilleri değişse bile önceden öğrenmiş olduğu verileri, yeni üretim şekline adapte ederek en kısa sürede optimum sonuca ulaşılmasını sağlar. Toplanan veriler güvenli bir şekilde dünyanın herhangi bir yerinden ulaşılabilecek şekilde depolanır.

Yapay Zeka ve Uzman Sistem öğrenmesi modülü ile üretim için gerekli olan set değerlerinin optimum değerlerini hesaplar ve bu sayede üretim verimliliğini arttırır. Sağladığı süreç analiz araçları ile süreç yönetiminde karşılaşılan sorunlara hızlı bir şekilde çözüm bulmanızı sağlar. Verileriniz, yerel veya bulut tabanlı sunucularda güvenli bir şekilde depolanır.

OEE (Overall Equipment Effectiveness / Toplam Ekipman Etkinliği) modülü ile ekipman ve operatör bazında üretim verimliliğini otomatik olarak ölçer ve kayıt altına alır. Şirketlerin, fabrikaların ve KOBİ’lerin gereksiz satın alımları yerine, mevcut eldeki makine ve ekipmanların performanslarının arttırılmasını sağlar.

Enerji yönetim modülü ile sisteminizdeki kayıpları ölçerek enerji sisteminizi iyileştirmenize yardımcı olur. Sistemlerinizin enerji verimliliğini arttırır ve enerji maliyetini azaltır.

 

SAĞLADIĞI ÇÖZÜMLER!!!

Manufacturing IQ

Endüstri 4.0 ile birlikte terimleşen “Karanlık Fabrika” veya “İnsansız Fabrika”  modelinin ihtiyaç duyabileceği yönetim ve kontrol modüllerine sahiptir. Geliştirilmiş yapay zeka ve yapay sinir ağı algoritmaları ve uzman sistem yöntemi ile doğruya en yakın tahmin prensibi üzerine kuruludur.

Sensörler, PLC, Arduino, Raspberry Pi veya HMI ile toplanan milyonlarca veri sisteme aktarılarak Big Data’yı oluşturur. Özelleştirilmiş Yapay Zeka Algoritmaları ve uzman sistem yöntemi ile analizler ve tahminler yapılır. Bu analizler kayıt altına alınır ve öğretilir. Öğrenilmiş bu veriler, bir sonraki tahmin ve analizler için kullanılır.

Toplam Ekipman Yönetimi ( TEY )

Optimum üretim için zamanınızı, cihazlarınızı ve personelinizi ne kadar etkili ve verimli kullanıyorsunuz?” sorusunun cevabıdır.

TEY, üretim süreçlerinizin (ham madde, makineler, üretim, nakil ve montaj hatları gibi) etkinliğini gözleyebileceğiniz ve geliştirebileceğiniz en iyi ölçüm metodudur. TEY, Total Productive Maintenance (Toplam Verimli Bakım) ve Lean Manufacturing (Yalın Üretim) için anahtar veri olarak kullanılabilir.

Fabrika, KOBİ ve Şirketlerin gereksiz satın alımları yerine, sahip oldukları makine, cihaz ve ekipmanların performanslarının arttırılmasını sağlar. Dünya çapında yapılan istatistiklere göre TEY, işletmelerde enaz %10’dan başlayıp ençok %40’a kadar verimlilik artışı sağlamaktadır.

 

Ürettim İzleme Sistemi.

Fabrikanın veya KOBİ’nin üretim için gerekli cihaz, sistem ve önem arz eden tüm faktörlerin izlenmesini sağlayan akıllı bir yazılımdır. Fabrikaların ve KOBİ işletmelerin PLC, Arduino ve Raspberry Pi gibi kontrol kartlarından gelen verilerinin kaydedilmesi, izlenmesi ve sistemin enerji kullanımlarının raporlanmasını, kontrol edilmesini ve gerçek zamanlı izlenmesini sağlar.

Tüm platformlardan sisteme erişilebilmesi için standart bir web tarayıcısı, cep telefonu ve tabletler için geliştirilen mobil uygulamalar üzerinden yönetilebilmektedir. Bu sistemlerin tek merkezli izlenmesine ve acil durum planları yapılmasına olanak sağlar.

 

Enerji Yönetim Sistemi

Günümüzün rekabetçi üretim şartlarında enerji tasarrufu maliyet analizlerinde hayati rol oynamaktadır. Fabrika ve KOBİ’lerin enerji sistemini uçtan uca kontrol edilerek, sistemdeki kayıpları ölçerek enerji sisteminde iyileştirmeler ve yeni tasarruf sistemleri geliştirilir. Enerji verimliliğini arttırıcı ve enerji maliyetinizi azaltıcı donanımlar ve akıllı yazılımlar geliştirilir.

Kuracağımız sistem enerji sistemini gerçek zamanlı olarak gösterir ve alarm durumunda ilgili personele sesli ve görüntülü bildirimde bulunur. ve E-Posta, SMS veya telefon çağrısı ile uyarır.

Sistemin tüketim verileri, raporlama sistemi modülü ile saatlik, günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak otomatik veya istenildiği zaman aralıklarında alınabilir. Rapor hesaplamaları işletmeye özgü olarak özel hazırlanır.

 

SİSTEMSEL FAYDALARI!!

 • Sensör ve Kontrol Sistemleri
 • Veri Toplama Sistemleri
 • Tarihe Göre Veri Depolama Sistemleri
 • Enerji Yönetimi ve Enerji Tasarruf Çözümleri
 • Kullanıcı Yönetim Sistemi
 • Bildirim Yönetim Sistemi
 • Gerçek Zamanlı İzleme Sistemi
 • Raporlama Sistemleri
 • Veritabanı Yönetim Sistemi ve Veri Analizi
 • Mobil Uygulama Servisi
 • Web Tabanlı Uygulama Servisi

 

Organizasyon

ODOR CONTROL

TEKNOLOJİK SİSTEMLER VE GIDA ARGE SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

ÜRETİM

ODOR CONTROL TEKNOLOJİK SİSTEMLER VE GIDA ARGE SAN.TİC.LTD.ŞTİ.