Off Canvas

 

Seramik

 

Endüstri 4.0 sürecinde Spray Dryerın otomatik kontrol edilebilmesi için Spray Dryerın masseyi konveyör bant üzerine döktüğü yerden nem ölçüm cihazına kadar Spray Dryer-4.0 yeni çalışma sistemi ve nem ölçüm-4.0 sistemine gerek vardır.

  • NEM ÖLÇÜM 4.0 SİSTEMİ : 

  • Spray Dryerın çıkışından Masse ölçüm cihazının olduğu yere kadar tasarlanan ve Massenin doğru nem ölçümü yapılması için geliştirilen sistemdir. Bu sisteme nem ölçüm cihazıda dahildir.
  • SPRAY DRYER-4.0 SİSTEMİ:
  • Spray Dryerın cihazından konveyör banda dökülen massenin Nem Ölçüm 4.0 sistemi ile ölçülen nem değerlerine göre karar verip Spray Dryerın masseyi sabit bir nem aralığında üretmesini sağlayan otomatik kontrol sistemidir.

 

Odor Control firmamız

Nem Ölçer 4.0 çözümleri ile massenin nemini temassız nem ölçer cihazı ile doğru ölçmektedir.

 

ODOR TEMASSIZ NEM ÖLÇER SİSTEMİNİN SAĞLADIĞI FAYDALAR.

 

  1. Ürünün kontrol edilebilirliği : Kendi kontrol panelinden , Cep telefonlarından , Bilgisayarlardan ve İnternetten kontrol ediliyor.
  2. Ürünün sağlayacağı enerji verimliliği: Spray Dryer ın çalışmasından kaynaklı oluşan hatayı düzelterek hassas nem ölçümü yapılmaktadır. Sistem 5 ve 24 Volt düşük gerilim aralığında çalışıyor.
  3. Malzeme kalitesine ve standardına etkisi: Spray Dryer ın çalışmasından kaynaklı ölçüm hataları yapılmaktadır. Sistemimiz  Spray Dryerdan kaynaklı bu ölçüm hatalarını minimize etmekte ve doğru ölçümler yaparak çıkan ürünün kalitesini ve standartlarını doğrudan etkilemektedir.
  4. Ürünün kendini maddi olarak amorti etme süresi: Spray Dryer ın çalışma özelliğinden dolayı ortaya çıkardığı nem farklılıklarından dolayı ürün doğrudan kalite ve standart olarak etkilenmektedir. Bu da maddi kayıplar oluşturmaktadır. Sistemimiz bu maddi kayıpları minimize etmektedir. Ayrıca bu sistem insan faktörünü de ortadan kaldırmaktadır. Bundan dolayı kendini çok kısa bir sürede Amorti etmektedir.
  5. Veri saklama süresi ve kayıtlara ulaşılabilirlik: Değişik bir çok yerde veri saklama tekniğine sahiptir. Örneğin : Oracle, SDM , HDD , SQL Server , Ms SQL Server ve MySQL Server veritabanlarında kayıtlar saklanabilmektedir. Veri güvenliği ve Admin tanımlamalarıda yapılarak işletim sisteminin özelliğine görede verilere ulaşılabilmektedir.
  6. Piyasadaki Spray Dryer ünitelerine entegrasyonu (marka) belirterek : Piyasadaki bütün Spray Dryer çalışma sistemlerine uygulanabilir

 

Organizasyon

ODOR CONTROL

TEKNOLOJİK SİSTEMLER VE GIDA ARGE SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

ÜRETİM

ODOR CONTROL TEKNOLOJİK SİSTEMLER VE GIDA ARGE SAN.TİC.LTD.ŞTİ.