ARGE

/ARGE
ARGE2019-04-16T12:18:05+00:00

NaCl (Tuz) Stresi ile Oluşan Oksidatif Hasarın Elektronik Burun ile Belirlenmesi

AmaçCucurbita pepo L. bitkisinde NaCl uygulamasıyla meydana gelen oksidatif stresin elektronik burun kullanılarak belirlenmesi hedeflenmiştir.

Sonuç: Kabak çeşitlerinde elektronik burun ile koku analizi sonucunda; Sakız ve Perlette F1 çeşitlerinin 4 günlük NaCl uygulamasına tepkileri Sensör 2’ de benzer bulunmuştur. Bununla birlikte Sensör 1’ de Perlette F1 çeşidinin Sakızçeşidine kıyasla daha yüksek bir gerilime sahip olması, bu çeşidin daha fazla zarar gördüğüne işaret etmektedir. MDA, POX ve protein analizlerine göre, Perlette F1 çeşidi Sakız çeşidine kıyasla NaCl’den daha fazla zarar görmüştür. Bu anlamda Sensör 1 ve 2’de her iki çeşidin kontrolleri ve kendi aralarındaki elektronik burun ile saptanan koku gerilim farklarının karşılaştırılması sonucunda, bu değerlerin MDA, POX ve protein analizi sonuçları uyumlu olduğu görünmektedir.

 

Eletronik Burun Kullanılarak Bazı Alg ve Yosun Örneklerinin Karşılaştırılması.

Çalışmada, Rhodophyta bölümünden Ceramium Roth ve Polysiphonia Greville, Ochrophyta bölümünden PetaloniaDerbes & Solier ve Colpomenia (Endlicher) Derbes &Solier ve Chlorophyta bölümünden ise Enteromorpha Link in Nees ileCladophora Kützing cinsleri örnek olarak seçilmiştir. Elektronik burun; üç boyutlu, kapalı, hava ve su izolasyonu olan, kapaklı ve koku tanıma bölümüne sahip cihazdır. Örneklerdeki gaz ve/veya bileşik koku moleküllerinin analizi, sabit sıcaklık ve sabit basınçta difüzyon hızlarına göre gerçekleşmektedir. Çalışılan örnekler analizden önce kurutulmuş ve her birinden ikişer gram tartılmıştır. Daha sonra üzerlerine 3 ml saf su eklenerek elektronik burunun koku tanıma bölümüne konulmuş ve örneklerin difüzyon hızına uygun olarak SnO2 sensörler ile analizleri gerçekleştirilmiştir.

SONUÇ:

Alg örneklerinde elektronik burun ile koku analizi sonucunda sensör 2 deki değerler birbirinden belirleyici oranda farklı bulunmuştur. Yine sensör 1 deki analiz sonuçlarında da bozunma ve çürüme koku değerlerinde de anlamlı sonuçlara ulaşılmıştır. Enteromorpha cinsindeki koku gerilim değerinin yüksek olmasında biriktirdiği ağır metallerin etkisinin olduğu düşünülmektedir. Elektronik burunda bozunma ve çürüme koku gerilim değerlerinin yüksek çıkması da Enteromorpha cinsinin bozunma ve çürümeye karşı dayanıklı olmadığını göstermektedir. Petalonia cinsinde bozunma ve çürüme hızının düşük olması bünyesindeki maddelerin etkinliğinin bir sonucu olduğu düşünülmektedir.